Energiezuinig renoveren loont

Sinds 1 juni 2018 geldt in Vlaanderen een verlaging van de verkooprechten (de vroegere registratierechten) naar 6% voor de aankoop van woningen die een ingrijpende energetische renovatie (ook afgekort als “IER”) ondergaan. Op deze manier tracht de Vlaamse decreetgever renovaties van reeds bestaande woningen te stimuleren, opdat ze bijna even energiezuinig zouden zijn als een nieuwbouw.

Deze Adhemar Law nieuwsbrief zal stilstaan bij de verschillende voorwaarden voor de toekenning van deze korting op de verkooprechten.

Niet elke aankoop van een woning komt in aanmerking voor de toepassing van de verlaagde verkooprechten van 6%.

Zo moet er aan de volgende vijf voorwaarden zijn voldaan:

  • Het moet gaan om de aankoop van een gezinswoning (geen bouwgrond). De koper moet er binnen de 5 jaar na het verlijden van de aankoopakte ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

  • De aankoop moet gebeuren door een natuurlijke persoon (vennootschappen vallen buiten het toepassingsgebied)

  • De koper dient het onroerend goed aan te kopen in volle eigendom. In geen geval mag het gaan over vruchtgebruik of blote eigendom.

  • De koper mag geen eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.

  • De koper moet een ingrijpende energetische renovatie doorvoeren en binnen een termijn van 5 jaar na het verlijden van de aankoopakte een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de renovatiewerken correct werden uitgevoerd.

Deze laatste voorwaarde verdient verdere toelichting. Om als IER te worden aangemerkt moet binnen de vijf jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte minstens 75% van de buitenschil van de aangekochte woning worden (na)geïsoleerd, en de installatie voor koeling/verwarming volledig worden vervangen.

Lukt dit niet, dan moet de eigenaar van de woning 1% verkooprechten bijbetalen, om zo weer tot het normale gunsttarief van 7% voor eengezinswoningen te komen.

Het Vlaamse beleid is bijgevolg gericht op het belonen van wie zich inzet voor een energiezuinige woning. Dit is niet zonder succes. Volgens Vlaams Minister van Energie Lydia Peeters genoten reeds 946 Vlamingen sinds juni 2018 van dit gunstregime van verlaagde verkooprechten.

Tot slot kan worden opgemerkt dat er, onder bepaalde voorwaarden, ook een gunstige regeling is op het vlak van de onroerende voorheffing. Indien het E-peil van een woning minder dan E90 bedraagt, wordt er gedurende een periode van 5 jaar een extra korting van 50% toegepast. Bedraagt het E-peil minder dan E60, dan is de woning vijf jaar lang vrijgesteld van onroerende voorheffing.

Adhemar Law adviseert u graag indien u meer informatie wenst.

Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met:

- Stefanie Debeuf: stefaniedebeuf@adhemar.law
- Elke Paenhuysen elkepaenhuysen@adhemar.law